Lid worden van Audioclub Oost Brabant

Als u nog geen lid bent kunt u tegen een vergoeding van 5 Euro een clubavond bezoeken. Deze vergoeding is om onze kosten van zaalhuur etc. te dekken. Indien u lid wordt, brengen we deze kosten in mindering op uw lidmaatschap. Een jaarlidmaatschap kost 60 Euro. Het lidmaatschap loopt van april tot april. Bij aanmelding in een andere maand worden alleen de maanden tot april verrekend, dit komt voor uw eerste lidmaatschap dus vrijwel altijd op minder dan de genoemde 60 euro uit. Als u interesse heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of .. stuur een email naar: