Privacybeleid bij Audioclub Oost Brabant,
de meest actieve audioclub in Nederland.
<< >>

01-05-2019 Dit is de privacyverklaring van Audioclub Oost-Brabant, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17134865, hierna te noemen: “Audioclub Oost-Brabant" of "Wij". Audioclub Oost-Brabant hecht veel waarde aan uw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij u in ons privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Audioclub Oost-Brabant persoonsgegevens verwerkt van leden, en andere personen waarmee Audioclub Oost-Brabant een relatie heeft. Uiteraard worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Audioclub Oost-Brabant zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is vereniging Audioclub Oost-Brabant. In dit document waar gesproken wordt over relaties zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust aan het bestuur van: